Jak doda witryn

» Wybierz odpowiedni kategori a nastpnie podkategori i podaj adres witryny.

» Po automatycznym pobraniu meta wierszy z Twojej witryny moesz je zaakceptowa bd te zmieni na wasne.

» Twoj witryn moesz do zbioru doda tylko jeden raz do odpowiadajcej kategorii. Strony dodane do niewaciwej kategorii bd usuwane. Nie dodajemy rnych domen, subdomen i aliasw prowadzcych do tej samej witryny oraz podstron tej samej witryny.

» Dodajemy tylko strony w jzyku polskim lub tez z polsk wersj jzykow.

» Nie wolno dodawa witryn niezgodnych z polskim prawem oraz o tematyce erotycznej.

» Zbir witryn jest moderowany a linki w nim s bezporednie i bezpatne.

» W sprawach zwizanych z dziaaniem zbioru witryn prosimy kontaktowa si na adres: admin@zbior.info


Poszukaj witryny


 » Zobacz wicej nowych witryn


 

  • Wpisw: 10841, Podkategorii: 1031   ::        ::    qlWeb